Smještaj

SEOSKO DOMAćINSTVO „VUJIć-DIDE"

CETINJE

Seosko domaćinstvo „Vujić-Dide" se nalazi u podnožju planina u istorijskoj županiji Katunska nahija. Sastoji se od porodične kuće sa zimskm i ljetnnjom kuhinjom (tradicionalna crnogorska kuhinja sa kaminom), pčelinjakom, malim vinogradom i baštom u kojoj se uzgaja organsko voće, a koje služi za pripremu hrane za goste.


Subscribe to our newsletter to get exclusive discounts and new offers right in your inbox.