Smještaj

SEOSKO DOMAćINSTVO „DELEVIć

BERANE

Seosko domaćinstvo „Delević” nalazi se u mjestu Buče, nadomak Berana, i sadrži dvije porodične kuće- staru kamenu, staru preko 70 godina, i novu kuću koja je predviđena za smještaj turista. U okviru domaćinstva je njiva, bašta i degustaonica u etno stilu.


EKO KATUN „DEVIć"

BERANE

Eko-katun „Dević" se nalazi izmedju Berana i Rožaja,na planini Cmiljevica, na 2000 nadmorske visine. Cmiljevica je jedna od najljepših planina na ovom prosto­ru. Nalazi se na suprotnoj strani od Džakovice (planina Tujak) i Rugove.


SEOSKO DOMAćINSTVO KUćA KLJAJIćA

BERANE

Seosko domaćinstvo „Kuća Kljajića" nalazi se u poznatom selu Lubnica u blizini Berana. Stara porodična kuća u kojoj su smješteni turisti, iako je nedavno obnovljena, zadržala je svoj autentični izgled.


KATUN SENIćA - SEOSKO DOMAćINSTVO, JELOVICA

BERANE

,,Katun Senića" je seosko domaćinstvo smješteno na planini Jelovici u blizini Pešića jezera.


KATUN SUVODO - SEOSKO DOMAćINSTVO, BERANE

BERANE

Katun Suvodo je seosko domaćinstvo porodice Šekularac, smješteno na teritoriji nacionalnog parka ,,Biogradska Gora" , u selu koje se nalazi u samom podnožju planine Bjelasice.


Subscribe to our newsletter to get exclusive discounts and new offers right in your inbox.