Objavljen spisak korisnika strucnog osposobljavanja 2023


Za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, koji se realizuje jedanaestu godinu zaredom, ukupan broj oglašenih mjesta za stručno osposobljavanje od strane poslodavaca je 16.569, od čega u privatnom sektoru 12.124, a u javnom sektoru 4.445 mjesta.

 

Visokoškolci koji nemaju radnog iskustva i nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje imali su mogućnost da se prijave za učešće u Programu u periodu od 11. novembra do 10. decembra 2022. godine.

 

Nakon elektronski sprovedenog povezivanja poslodavaca i korisnika, na osnovu prosječne ocjene potencijalnih korisnika i izabranih preferenci, ukupno 2.703 lica je dobilo mogućnost da se stručno osposobljava kod izabranog poslodavca, dok 163 lica nije dobilo poslodavca.

 

Spisak pogledajte ovdje

Subscribe to our newsletter to get exclusive discounts and new offers right in your inbox.

  +382 67 332 462