Mjere za suzbijanje pandemije COVID-19 za period 29.05. – 04.06.2021.


Ministarstvo zdravlja donijelo je novi set mjera koje se odnose na sve opštine u Crnoj Gori. Nove mjere stupaju na snagu 29.05. i važiće do 04.06.2021. godine.

 

Naredbu o izmjenama naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje I spriječavanje prenošenja novog koronavirusa, koja je objavljena u Sl.listu br.54/21 Od 28.05.2021.  Naredba stupa na snagu  narednog dana od dana objavljivanja u Službenom listu.

 

Mjere u cilju suzbijanja pandemije COVID-19 za period 29.05. do 04.06.2021. godine

 

Opšte/lične mjere

Obavezno pravilno nošenje maske u zatvorenom prostoru.

Obavezno pravilno nošenje maske na otvorenom prostoru kada nije moguće održavati fizičku distancu od najmanje 2m.

Obavezno držanje fizičke distance na otvorenom i u zatvorenom prostoru.

Obaveza medija je da obezbijede nošenje zaštitne maske na licu koja pokriva nos i usta zaposlenih i lica koja učestvuju u emitovanju programa, uključujući i lica koja gostuju u medijskim emisijama.

Pravilno nošenje zaštitne maske podrazumijeva nošenje maske tako da pokriva nos i usta.

Fizička distanca podrazumijeva održavanje razmaka od najmanje dva metra među licima koja nisu članovi istog domaćinstva.

Kretanje i okupljanja

Zabranjena masovna/socijalna okupljanja

Zabranjeno je okupljanje stanovništva u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima.

Izuzetak

 • stručni, naučni skupovi, radne i službene aktivnosti, uz poštovanje propisanih mjera;
 • javne priredbe, politički i privatni skupovi, proslave, žurke, svadbe, kao i druge manifestacija na otvorenim javnim mjestima, uz prisustvo do 50 lica;
 • Djelatnosti u oblasti kulture koje podrazumijevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije) doyvoljene su uz poštovanje Preporuka za bioskope i Preporuka za kulturne manifestacije koje je izradio Institut za javno zdravlje Crne Gore i koje su dostupne na internet adresi: https://www.ijzcg.me/me/savjeti/covid-19

Zabranjeno okupljanje u objektima stanovanja

Zabranjeno je okupljanje u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva. Izuzetak se odnosi na lica zadužena za njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti. U koliko su lica u međusobnom srodstvu potrebno je posjedovati potvrdu koju izdaje izabrani doktor za lice kome je potrena njega i izvod iz odgovarajućeg matičnog registra građana. U koliko lica nijesu u međusobnom srodstvu potrebno je posjedovati Ugovor o njezi ili Ugovor o izdržavanju lica. Na osnovu ovih dokumenata može se utvrditi međusobno srostvo ili pravni odnos.

Ova mjera se ne odnosi ni na lica koja djeluju u slučaju hitnih radova u objektu stanovanja (struja, voda i sl.).

Zabranjene posjete

 • Zabranjene su posjete licima koja se nalaze na bolničkom liječenju u zdravstvenim ustanovama;
 • Zabranjene su posjete pritvorenim licima i licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.
 • Izuzetak: 
 • Dozvoljene su posjete osim advokatima i sudskim vještacima po odluci suda i članovima uže porodice uz poštovanje preporuka Instituta; 
 • Dozvoljene su posjete bračnog druga i djece pritvorenim licima i licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u posebnim prostorijama uz posjedovanje negativnog rezultata PCR testa ne starijeg od 72 sata.
 • Dozvoljene su posjete licima koja su smještena u ustanovama socijalne i dječije zaštite u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje

Zabranjeno okupljanje u grupi više od pedeset punoljetnih lica na otvorenom prostoru

 • Zabranjeno je prisustvo i zadržavanje više od pedeset punoljetnih lica na otvorenom javnom mjestu (trotoari, trgovi, ulice, šetališta, plaže i sl.), uz poštovanje propisanih mjera;

Ova mjera se ne odnosi na lica koja obavljaju svoje redovne radne zadatke na osnovu potvrde koju izdaje poslodavac, uz rješenje, odnosno ugovor o radu.

Vjerske zajednice su obavezne da aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji

 • Vjerske obrede uz prisustvo vjernika, u vjerskom objektu, obavljati uz obezbjeđivanje najmanje 10m2 prostora po osobi;
 • Vjerske obrede uz prisustvo vjernika na otvorenom obavljati uz obezbjeđivanje najmanje 4m2 po osobi. Obavezno je pridržavanje mjera koje se odnose na pravilno nošenje maske i održavanje distance od dva metra. Zabranjeno je adržavanje duže od 30 minuta.
 • Vjerske zajednice su obavezne da odrede jedno ili više lica koja će vršiti kontrolu, prilikom održavanja vjerskih obreda. Naime, ta lica će kontrolisati da li osobe prilikom ulaska i boravka u vjerskim objektima nose zaštitne maske i poštuju mjeru minimalne fizičke distance.
 • Na ulasku/izlasku iz vjerskih objekta potrebno je obezbijediti sredstva za dezinfekciju ruku i jasno istaknuti obavještenje o broju osoba koje istovremeno mogu biti u vjerskom objektu. Takođe istaknuti obavještenja o obaveznom nošenju maske, uz neophodnu fizičku distancu od najmanje 2m.
 • Zabranjeno je dodirivanje ili bilo kakav fizički kontakt sa predmetima od zajedničke upotrebe.
 • Vjerske zajednice su obavezne da aktivnosti, kad god je to moguće, prenose putem radio ili TV programa, ili na drugi način, koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskim aktivnostima bez odlaska u vjerske objekte.

Sahrane prilagoditi aktuelnoj epidemiološkoj situaciji

 • Sahrane umrlih lica obavljaju se uz zabranu primanja saučeša uz prisustvo najviše do 50 lica i obavezno nošenje zaštitnih maski.

Saobraćaj i putovanja

Posebne mjere u saobraćaju i putovanjima

 • Prevoz putnika u javnom prevozu (autobusom ili kombi prevozom), putnika u drumskom saobraćaju (međugradskom, prigradskom, gradskom), željezničkom saobraćaju i pomorskom saobraćaju obavlja se uz sprovođenje mjera prevencije (nošenje zaštitnih maski, dezinfekcija ruku na ulasku/izlasku iz vozila, bez mogućnosti stajanja putnika u vozilu/plovilu);
 • Taksi prevoz - Prevoznik je obavezan da obezbijedi da putnici i vozač nose zaštitne maske. Vozač ima obavezu da nakon završene vožnje izvrši dezinfekciju površina koje najčešće dodiruju putnici (kvake i unutrašnji djelovi vrata i sjedišta) sredstvima za dezinfekciju;
 • Zabranjeno je službeno putovanje u inostranstvo svim državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, i službenicima i namještenicima zaposlenim u organima lokalne samouprave, osim u slučajevima kada je putovanje od državnog interesa, uz prethodno dobijenu saglasnost starješine organa;
 • Zabranjeno je organizovanje svih đačkih i učeničkih ekskurzija, izleta, edukativnih skupova i sl. u zemlji i inostranstvu.

Privredna društva i preduzetnici

Rad privrednih društva i preduzetnika koji se bave trgovinom neprehrambenih proizvoda i pružanja usluga (tržni centri, prodavnice obuće i odjeće, kozmetički, frizerski saloni i sl.) organizovati u terminu od 07:00 - 22:00.

Rad priređivača igara na sreću organizovati u terminu 07:00-23:00 

U skladu sa površinom objekta i broja korisnika istih, obezbijediti jedno ili više lica koja će kontrolisati poštovanje mjera – odgovorna lica

 • Privredna društva i preduzetnici koji se bave trgovinom na malo (marketi, supermarketi, hipermarketi, tržni centri, štandovi/tezge i sl.), uključujući i zelene pijace, kao i državni organi, organi državne uprave, organi uprave, organi lokalne samouprave, javne ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, banke, pošte i druga pravna lica, koja neposredno pružaju usluge građanima u šalter salama, obavezna su da odrede jedno ili više lica koja će biti odgovorna za poštovanje mjera nošenja zaštitne maske i držanja fizičke distance građana, odnosno korisnika usluga prilikom ulaska u ove objekte.
 • na ulazu/izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim mjerama, sa uputstvima za njihovu primjenu,
 • obezbijede/označe rastojanje od najmanje dva metra između potrošača/posjetilaca koji se nalaze ispred objekta,
 • obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku potrošača/posjetilaca na ulazu/izlazu u/iz objekta,
 • obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku zaposlenih,
 • obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija,
 • obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;
 • Lica zadužena za kontrolisanje propisanih mjera moraju biti jasno označena kako bi bila jasno uočljiva njihova uloga i dužnost navedena u ovom stavu.
 • Takođe, pravna lica i preduzetnici dužni su da odrede lice koje je odgovorno za poštovanje mjere nošenja lične zaštitne maske, izuzev onih pravnih lica i preduzetnika koji imaju do troje zaposlenih.
 • Odgovorno lice je lice koje je zaduženo za nadzor nad poštovanjem mjera koje se odnose na nošenje lične zaštitne maske i fizičke distance u objektu, a koje će nositi jasnu oznaku koja upućuje na njegove radne zadatke.
 • Zabranjeno je zadržavanje igrača u/ispred objekata priređivaca igara na sreću (kladionice i kockarnice), uz poštovanje propisanih mjera;

Dozvoljen je rad dječijih igraonica u periodu od 07.00 do 20.00 sati

Obezbijediti najmanje 10m2 neto površine po kupcu i ograničiti broj kupaca u skadu sa tim

 • Obaveza za sve prodavnice i trgovine odnose se na ograničavanje broja kupaca koji istovremeno mogu boraviti u njihovom prostoru, odnosno za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 10 m² neto površine uz obavezu poštovanja međusobne fizičke udaljenosti od najmanje dva metra;
 • Potrebno je na ulazu u objekat jasno istaknti obavještenje o najvećem broju lica koja istovremeno mogu boraviti u objektu.
 • Obaveza za sve prodavnice, trgovine i trgovačke centre jeste da za vrijeme očekivanog dolaska većeg broja kupaca (sniženja, predpraznični popusti, i sl.) preduzmu dodatne mjere kojima bi se spriječilo kršenje epidemioloških mjera u smislu istovremenog boravka u objektu većeg broja kupaca od dozvoljenog.

Neto površina podrazumijeva samo prodajni prostor prodavnice/trgovine.

Ugostiteljski i turistički objekti

Zabranjen je rad noćnih klubova / barova i diskoteka

Rad ostalih ugostiteljskih objekata *restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti) organizovati u terminu od 07:00 - 00:00

Zabranjeno je izvođenje muzičkog programa uz učešće pjevača i muzičara, osim na terasi/bašti u periodu od 20 do 23 čas, kao i emitovanje muzike uživo.

Zabranjeno je emitovanja muzike korišćenjem elektroakustične opreme (instrumenata, pojačala i zvučnika, DJ žurke i sl), kao i emitovanje muzike/muzičkog programa preko uređaja za emitovanje muzike i akustičnih i elektroakustičnih uređaja.

Privredna društva i preduzetnici koji se bave trgovinom na malo, priređivači igara na sreću i privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju zanatsku - uslužnu i ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), obavezni su da: 

 • Na ulazu u objekat / izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim privremenim mjerama prevencije i suzbijanja infekcije izazvane COVID-19, sa uputstvima za njihovu primjenu, kao i kontakt podatke lica (ime, prezime, broj telefona i adresa elektronske pošte lica odgovornog za poštovanje i kontrolu propisanih mjera);
 • Lice odgovorno za poštovanje i kontrolu propisanih mjera u objektu je pravno lice i ne mora biti jasno označeno. 
 • Obezbijede dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta;
 • Svi zaposleni i gosti nose zaštitne maske tokom boravka u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti), osim tokom neposrednog konzumiranja pića, nakon čega se maska odmah vraća na lice, a tokom konzumiranja hrane maska se vraća na lice odmah nakon završetka obroka;
 • Obezbijede sredstva za dezinfekciju (gel za dezinfekciju ili vlažne alkoholne maramice) na svim stolovima;
 • Unutar objekta stolovi moraju biti odvojeni prozirnim pleksiglas pločama /panelima ili drugim neprozirnim materijalom pogodnim za dezinfekciju, visine 170 cm;
 • Na terasi/bašti ugostiteljskog objekta razmak između stolova mora da bude najmanje 2m;
 • Za stolom sjede najviše četiri gosta unutar i na terasi/bašti ugostiteljskog objekta
 • Organizuju pripremu i izdavanje hrane, hrane po porudžbi, bez zadržavanja i konzumacije ispred objekta koji posluje hranom od 7:00 do 00:00 uz potvrdu poslodavca uz rješenje, odnosno ugovor o radu;
 • Onemoguće uslugu samousluživanja, stajanje i zadržavanje ispred šanka i visokih stolova namjenjenih za stajanje;
 • Obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl., u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore;
 • U ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti) obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;
 • Zabrane boravak maloljetnim licima bez prisustva roditelja/ odrasle osobe u restoranima, kafanama, kafeterijama, hotelskim restoranima i sličnim ugostiteljskim objektima.

Zabrana igranja i plesa.

Zabrana izdavanja smještajnih jedinica (vikendice, stanove i slično) 

Ova zabrana se ne odnosi na izdavanje ovih objekata za boravak jednog ili dva lica, kao i za članove zajedničkog porodičnog domaćinstva

Građevinarstvo

Obaveza pravnih i fizičkih lica koja obavljaju građevinske radove odnosno izvođenja pojedinih radova da organizuju rad na način da: 

 • Obezbijede poštovanje epidemioloških mjera, posebno poštujući socijalnu distancu između zaposlenih i drugih mjera zaštite i zdravlja na radu;
 • Na vidnom mjestu na gradilištu istaknu obavještenje o propisanim privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa - COVID-19;
 • Svim zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu, tokom radnog vremena, zabrane napuštanje gradilišta radi nabavke namirnica i sl.;
 • Dopremaju hranu zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu;
 • Tokom organizovanog prevoza zaposlenih od i do gradilišta (autobus ili kombi) izvrše raspored zaposlenih na način da se obezbijedi njihova fizička distanca.

Zdravstvo

Rad zdravstvenih ustanova organizovati uz poštovanje posebnih mjera

Stomatološke zdravstvene ustanove su obavezne da organizuju rad na sljedeći način

 • da obezbijede sistem obaveznog zakazivanja pacijenata;
 • da u isto vrijeme u čekaonici može boraviti samo jedan pacijent na 10m² prostora, uz poštovanje fizičke distance od najmanje 2mizmeđu pacijenata uz obavezno nošenje zaštitne maske;
 • da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulasku/izlasku iz ordinacije;
 • da svi zaposleni poštuju procedure rada i nose ličnu zaštitnu opremu, u skladu sa preporukama IJZCG i preporukama Stomatološke komore Crne Gore.

Ostale zdravstvene ustanove su obavezne da

 • Obezbijede da svi pacijenti tokom boravka u zdravstvenoj ustanovi nose zaštitne maske (pod uslovom da nošenje maske dozvoljava klinično stanje pacijenta i da maska ne kompromituje respiratornu funkciju pacijenta) i obezbijedi poštovanje fizičke distance od najmanje 2m između pacijenata;
 • Na vidnom mjestu u zdravstvenoj ustanovi istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja COVID-19 propisanim ovom naredbom;
 • Obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulazu/izlazu iz zdravstvene ustanove.

Sport i rekreacija

Poštovanje posebnih mjera u sportu i rekreaciji

Obaveza vlasnika i korisnika sportskih objekata i sportskih organizacija da tokom održavanja sportskih takmičenja i turnira sportista u sportskom objektu (zatvorenom i otvorenom - tereni i bazeni) ograniče broj gledalaca odnosno navijača na broj koji ne može biti veći od 10% od broja mjesta za sjedjenje, uz poštovanje preporuka Instituta;“

Privredna društva i preduzetnici koji pružaju usluge u fitnes centrima i teretanama obavezni su da rad organizuju na način da:

 • u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na 10m² slobodnog prostora namjenjenog za vježbanje (prostor na kojem se ne nalaze sprave i mašine za treniranje), uz obavezu  poštovanja međusobne udaljenosti od najmanje 2m između korisnika usluga;
 • obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta;
 • zaposleni nose zaštitnu masku, osim prilikom aktivnog treninga / vježbanja;
 • korisnici usluga prilikom promjene mjesta vježbanja i promjene sprave na kojoj vježbaju obavezni su da odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju dezinfikuju površinu i spravu gdje su vježbali;
 • na ulazu jasno definisati broj osoba koje mogu da borave u objektu i odgovornu osobu za kontolu poštovanja propisanih mjera;
 • rad organizuju od 05.00 - do 22.00 časova.
 • Dozvoljava se organizovanje zabavnih, sportskih i rekreativnih aktivnosti za djecu i odrasle na otvorenim javnim mjestima (luna park, ringišpil, grupni treninzi i sl.), uz prisustvo do 50 lica

Zabranjeno je održavanje treninga sportista (sportista amatera i sportista rekreativaca) i sportskih takmičenja i turnira sportista u manjim zatvorenim sportskim objektima (baloni i drugo), osim za profesionalne sportiste, uz poštovanje propisanih protivepidemijskih mjera.

Biciklisti tokom individualne vožnje ili zajedničke vožnje članova istog porodičnog domaćinstva nijesu obavezni da nose zaštitne maske.
Biciklisti u grupi moraju nositi zaštitne maske.

 

Ulazak u Crnu Goru 

Obaveza posjedovanja testa ne odnosi se na djecu do navršene pete godine života.

 • Crnogorski državljani koji ulaze u Crnu Goru iz Republike Srbije, Republike Kosova, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Albanije, Ruske Federacije, Republike Bjelorusije, Ukrajine i Republike Sjeverne Makedonije, kao i državljani tih država i stranci koji imaju stalni ili privremeni boravak u tim državama ili su u periodu od najmanje 15 dana prije ulaska u Crnu Goru neprekidno boravili, mogu da ulaze u Crnu Goru, bez posjedovanja testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2) ili dokaza da su najmanje sedam dana prije ulaska u Crnu Goru vakcinisani sa drugom dozom vakcine protiv novog koronavirusa, uz poštovanje zdravstvenih mjera, u skladu sa zdravstvenim upozorenjem Instituta.
 • Zdravstveno upozorenje dostupno je na svim graničnim prelazima u Crnoj Gori i objavljuje se na internet stranici Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Crne Gore
 • Crnogorski državljani i stranci, osim lica iz Republike Srbije, Republike Kosovo, Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Republike Albanije Ruske Federacije, Republike Bjelorusije, Ukrajine i Republike Sjeverne Makedonije, mogu da ulaze u Crnu Goru preko svih graničnih prelaza uz negativan rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije i nije stariji od 72 časa, uz pozitivan rezultat serološkog testa - antitijela klase IgG, koji je izdat od registrovane laboratorije i nije stariji od 30 dana, negativan rezultat brzog antigenskog testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2) – BAT, koji međusobno priznaju države članice Evropske unije i nalazi se na Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova objavljenoj od strane Evropske komisije, koji je izdat od ovlašćene laboratorije i nije stariji od 48 časova do časa ulaska u Crnu Goru, uz dokaz da su najmanje 14 dana prije ulaska u Crnu Goru potpuno vakcinisani sa propisanim brojem doza vakcine protiv novog koronavirusa, koji je izdat od ovlašćene zdravstvene ustanove, ili uz pozitivan rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2 koji je izdat od registrovane laboratorije koji je stariji od 14 dana od dana dolaska na granicni prelaz i nije stariji od 90 dana, a kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od COVID-19 infekcije Crnogorski državljani i stranci mogu da uđu u luke Crne Gore plovnim objektima pored gore navedenih uslova uz negativan rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2) koji je izdat od strane registrovane laboratorije i nije bio stariji od 72 časa prilikom ukrcavanja na plovni objekat.
 • Crnogorski državljani i stranci sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori, koji ne posjeduju PCR test na novi koronavirus (SARS-CoV-2), negativan rezultat brzog antigenskog testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2) – BAT, koji međusobno priznaju države članice Evropske unije i nalazi se na Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova objavljenoj od strane Evropske komisije, koji je izdat od ovlašćene laboratorije i nije stariji od 48 časova do časa ulaska u Crnu Goru, pozitivan rezultat serološkog testa - antitijela klase IgG ili dokaz da su potpuno vakcinisani protiv novog koronavirusa, mogu da uđu u Crnu Goru, uz određivanje mjere karantina ili samoizolacije u trajanju od 14 dana, a samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju ili drugom objektu, uz praćenje zdravstvenog stanja tog lica, kao i svih članova njegovog zajedničkog porodičnog domaćinstva od strane nadležne epidemiološke službe, u skladu sa rješenjem sanitarne inspekcije.
 • U okviru dogovora Vlada Mađarske i Vlade Crne Gore uzajamno se prihvataju i priznaju zvanične potvrde o vakcinaciji protiv COVID-19 virusa. Osobe koje zbog starosne dobi nisu vakcinisane (mlađi od 18 godina) mogu da na teritoriju Crne Gore i Mađarske uđu bez testa i karantina u pratnji članova porodice koji imaju potvrdu o vakcinaciji.

 

Ulazak u Crnu Goru - posebne kategorije

U skladu s preporukama Evropske komisije iz navedenih kriterijuma izuzimaju se određene kategorije lica neophodnih za normalno funkcionisanje vitalnih servisa i usluga i lica koja predstavljaju jasan ekonomski interes:

 • zdravstveni radnici/e, zdravstveni istraživači/ce i naučni radnici/e;
 • lica koja vrše ili obezbjeđuju transport putnika i robe;
 • diplomate akreditovane u Crnoj Gori, osoblje međunarodnih organizacija, vojno osoblje i radnici/e humanitarne pomoći u vršenju svojih funkcija;
 • određene kategorije putnika u tranzitu;
 • lica kojima je potrebna međunarodna zaštita ili dolaze u Crnu Goru iz drugih humanitarnih razloga (poštuje se princip zabrane protjerivanja);
 • strani pomorci u tranzitu koji se ukrcavaju ili iskrcavaju u lukama Bar, Budva, Kotor, Luka Kumbor-Portonovi i Tivat (Gat I i Gat II);
 • stranci koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavlja promet robe, uz posebne mjere zdravstvenog nadzora.

Obrazac sa preporukama i kontaktima domova zdravlja možete preuzeti ovdje.

Zajednička lista brzih antigenskih testova objavljena od strane Evropske komisije

 

Putovanje u inostranstvo

Svaka zemlja ima svoja pravila i procedure za ulazak u zemlju, koje mogu biti podložne izmjenama. Kako biste došli do relevantnih i aktuelnih informacija, predlažemo da posjetite web stranicu ambasade zemlje koju želite da posjetite. Na raspolaganju su i državni portali zemlje koju želite da posjetite.

 

Subscribe to our newsletter to get exclusive discounts and new offers right in your inbox.

  +382 67 332 462